โรงเรียนชลกันยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประวัติโรงเรียนชลกันยานุกูล

 

     โรงเรียนชลกันยานุกูล   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 
แบบหญิงล้วน และช่วงชั้นที่ 4  แบบสหศึกษา  

     โรงเรียนชลกันยานุกูลก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.2458   โดยพระยาปราศรัยสุรเดช  ข้าหลวงประจำจังหวัดชลบุรีเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรี    
แล้วเสร็จอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2460   และมี  นายชม  สุนทรี  เป็นครูใหญ่คนแรก   ต่อมาในปี พ.ศ. 2474   กระทรวงธรรมการสั่งให้แยกนักเรียนชายและ
หญิงออกจากกัน    ซึ่งนักเรียนหญิงให้คงเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดเดิม  มีนางสาวอุ่น  ติรัตนะ  เป็นครูใหญ่   จนกระทั่ง ปี  พ.ศ. 2478  ชาวชลบุรีได้บริจาคเงิน
สมทบกับเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  และย้ายนักเรียนหญิงไปเรียนอาคารเรียนหลังใหม่  ในวันที่ 10 กันยายน  พ.ศ. 2479  
และใช้ชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนสตรีชลบุรี “ชลกันยานุกูล” ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน  จนในปี  พ.ศ. 2503  จึงเปิดสอนเตรียมอุดมศึกษาเป็นสหศึกษา และเปลี่ยนชื่อ
เป็นโรงเรียนชลกันยานุกูล  ต่อมาในปี พ.ศ. 2504  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  นายนารถ  มนตเสวี  ได้จัดหาที่สร้างโรงเรียนโดยถมที่ชายทะเลบริเวณป่าแสม
หลังศาลากลางจังหวัดชลบุรี  ซึ่งมีเนื้อที่ 27 ไร่   2 งาน    46 ตารางวา   ระดมทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรีสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 2 ชั้น  กว้าง  10  เมตร  
ยาว 126  เมตร   มีห้องเรียน 22  ห้อง   ห้องครู 2 ห้อง    สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2504   และจัดตั้ง “มูลนิธิชลกันยานุกูล”  ในปี  พ.ศ. 2520    ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2523  ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ตั้งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี    หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี     ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (English Resource Instruction Center – ERIC)     ศูนย์พัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ  ภาษาที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  

     ปัจจุบันโรงเรียนชลกันยานุกูลมีมูลนิธิเพื่อการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น  19  มูลนิธิ  และ  3  กองทุนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
ซึ่งจัดทำตามกรอบหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544    มีการจัดการศึกษาตามโครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English  Program)    และโครงการ
อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 4

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-25 13:32:32 น.

นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลกันยานุกูล
นางเกื้อกูล แสงพริ้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลกันยานุกูล
นายพัลลภ เชวงชุติรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลกันยานุกูล
นางอุไร ปู่มะณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลกันยานุกูล
นายชาญชัย ชาญชญานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลกันยานุกูล

นางนิตยา ภูผาบาง
นางชื่นชม อมรพันธุ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,052
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038282559 อีเมล์: webmaster@chonkanya.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จิราภรณ์ เลิศภัทรานันท์ โทรศัพท์: 0-3827-8581 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]