โรงเรียนชลกันยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประวัติโรงเรียนชลกันยานุกูล

 

     โรงเรียนชลกันยานุกูล   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 
แบบหญิงล้วน และช่วงชั้นที่ 4  แบบสหศึกษา  

     โรงเรียนชลกันยานุกูลก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.2458   โดยพระยาปราศรัยสุรเดช  ข้าหลวงประจำจังหวัดชลบุรีเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรี    
แล้วเสร็จอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2460   และมี  นายชม  สุนทรี  เป็นครูใหญ่คนแรก   ต่อมาในปี พ.ศ. 2474   กระทรวงธรรมการสั่งให้แยกนักเรียนชายและ
หญิงออกจากกัน    ซึ่งนักเรียนหญิงให้คงเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดเดิม  มีนางสาวอุ่น  ติรัตนะ  เป็นครูใหญ่   จนกระทั่ง ปี  พ.ศ. 2478  ชาวชลบุรีได้บริจาคเงิน
สมทบกับเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  และย้ายนักเรียนหญิงไปเรียนอาคารเรียนหลังใหม่  ในวันที่ 10 กันยายน  พ.ศ. 2479  
และใช้ชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนสตรีชลบุรี “ชลกันยานุกูล” ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน  จนในปี  พ.ศ. 2503  จึงเปิดสอนเตรียมอุดมศึกษาเป็นสหศึกษา และเปลี่ยนชื่อ
เป็นโรงเรียนชลกันยานุกูล  ต่อมาในปี พ.ศ. 2504  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  นายนารถ  มนตเสวี  ได้จัดหาที่สร้างโรงเรียนโดยถมที่ชายทะเลบริเวณป่าแสม
หลังศาลากลางจังหวัดชลบุรี  ซึ่งมีเนื้อที่ 27 ไร่   2 งาน    46 ตารางวา   ระดมทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรีสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 2 ชั้น  กว้าง  10  เมตร  
ยาว 126  เมตร   มีห้องเรียน 22  ห้อง   ห้องครู 2 ห้อง    สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2504   และจัดตั้ง “มูลนิธิชลกันยานุกูล”  ในปี  พ.ศ. 2520    ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2523  ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ตั้งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี    หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี     ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (English Resource Instruction Center – ERIC)     ศูนย์พัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ  ภาษาที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)  

     ปัจจุบันโรงเรียนชลกันยานุกูลมีมูลนิธิเพื่อการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น  19  มูลนิธิ  และ  3  กองทุนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
ซึ่งจัดทำตามกรอบหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544    มีการจัดการศึกษาตามโครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English  Program)    และโครงการ
อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 4

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-25 13:32:32 น.

นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลกันยานุกูล
นางเกื้อกูล แสงพริ้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลกันยานุกูล
นายพัลลภ เชวงชุติรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลกันยานุกูล
นางอุไร ปู่มะณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลกันยานุกูล

นายดนัย ถาวรวัฒนะ
นางนิภา คำถวาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,221
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038282559 อีเมล์: webmaster@chonkanya.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จิราภรณ์ เลิศภัทรานันท์ โทรศัพท์: 0-3827-8581 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]