• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
            ในปี พ.ศ. 2521 ประชาชนในตำบลห้วยใหญ่  ขอให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น  แต่ไม่มีที่ดินในเขตสุขาภิบาลได้ตามเกณฑ์ที่กรมสามัญศึกษากำหนด    ชาวบ้านตลาดชากแง้วจึงได้จัดตั้งตัวแทนไปติดต่อกับพันเอก (พิเศษ) กาจ  และ  นางกฐิน   กุยยกานนท์  เจ้าของโรงงานวิเศษนิยม  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีที่ดินในเขตสุขาภิบาลห้วยใหญ่  และ ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา  ความเจริญของท้องถิ่น  จึงได้บริจาคที่ดินให้ทำการก่อสร้างโรงเรียน     2  แปลง   จำนวน 39 ไร่ 2 งาน  55  ตารางวา ราคาประเมินขณะนั้น  1,420,000  บาท  พร้อมก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ให้ครึ่งหลัง  ส้วมนักเรียน 1 หลัง  ถังเก็บน้ำฝนคอนกรีต  1  ถัง ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน   คิดเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมเป็นเงิน   3,024,875  บาท (สามล้านสองหมื่นสี่พัน แปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ทางราชการได้ตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า   “ห้วยใหญ่กฐินนุสรณ์”
                 กรมสามัญศึกษาได้ส่งนายสุนทร  ธาราดล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2521 ซึ่งมีนักเรียน ชั้น ม.1  และ  ม.ศ.1  รวม 74 คน    ครู  6  คน    และภารโรง  1  คน ระหว่างที่โรงเรียนยังสร้างไม่เสร็จได้อาศัยที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว  และศาลาการเปรียญวัดตะเคียนทอง  ต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่สถานที่ปัจจุบัน เมื่อ 10 สิงหาคม    พ.ศ. 2521
                  วันที่ 21 สิงหาคม 2522 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า   โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน เพื่อเป็นอนุสรณ์และเกียรติประวัติแก่บิดา  มารดาของผู้บริจาค คือหลวงแจ่มวิชาสอน และนางผิน  นิยมเหตุ
                    ในระยะแรก โรงเรียนได้ประสบปัญหา เรื่องงบประมาณมาก แต่ได้อาศัยความร่วมมือจากชุมชน จัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงบริเวณพื้นที่  จนทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในระยะแรก  โรงเรียนจึงพัฒนาจนได้รับเกียรติประวัติดีเด่น  ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพมาโดยตลอด


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:29:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสาริศา จันทร์แรม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายปรีชา ปานบุตร

 • นางสาวฝนทิพย์ ขำคมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

30,019
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 0-3823-9239 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรชัย นาดี โทรศัพท์: 0849082617 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]