ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เอกสารวิชาการ
ประวัติโรงเรียนวัดตาขัน

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
          โรงเรียนวัดตาขัน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2468 โดยมีนายหวน เกศารัตน์ เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ. 2480 ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ค. ขนาด 3 ห้องเรียน ปี พ.ศ. 2519 สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน และต่อเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน  ในปี พ.ศ. 2523  ต่อมาปี พ.ศ. 2528 ได้รื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าแบบ ค. และนำวัสดุมาก่อสร้างอาคารหอประชุม ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตั้งอยู่ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
          ซึ่งแนวโน้มประชากรวัยเรียนเข้าเรียนสูงขึ้น อันเนื่องมาจากประชากรแฝง และเด็กไร้สัญชาติ เพิ่มขึ้นทุกปี โดยติดตามผู้ปกครองมาประกอบอาชีพในจังหวัดระยอง อีกทั้งโรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเป็นผลทำให้ผู้ปกครองในชุมชนนำบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพิ่มมากขึ้น
          ปัจจุบันมี นายวิชัย  จันทร์ส่อง ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 10 ตุลาคม 2559จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-14 12:59:23 น.

นายวิชัย จันทร์ส่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตาขัน

นางสาวเพ็ญพยอม ภูกะฐิน
นางวิรุตร ดวงคุณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,106
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-015390 อีเมล์: wattakan2015@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิชญาภา หมวดไธสงค์ โทรศัพท์: 0821143064 อีเมล์: pichayapa_p@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]