โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.นายชิราวุธ  บัวย้อย                   ประธาน

  2.เด็กชายบวรวัฒน์  เพ็ชรรัตน์     รองประธาน

  3.เด็กหญิงปาลิดา  สรรเสริญ        เหรัญญิก

  4.เด็กชายพัชรพล  ชะนะค้า          ประชาสัมพันธ์

  5.เด็กหญิงธิติยา  นิระพงษ์           เลขานุการ

  6.เด็กชายดนุสรณ์  บุญประเสริฐ  ผู้ช่วยเลขานุการ

  7.เด็กหญิงนลินี  นภาลัย              กรรมการ

  8.เด็กชายกีรติ  ศรีจันทร์              กรรมการ

  9.เด็กชายธนายงค์  ทระทึก         กรรมการ

  10.เด็กชายกิตติศักดิ์  อัมฤทธิ์     กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-18 17:37:05 น.

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038017238 อีเมล์: watnongkhokmoo.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิชกานต์ เหมเวช โทรศัพท์: 0863839159 อีเมล์: ่jipchill@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]