โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม

    เชิดชูความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ อยู่ในสังคมโลก อย่างมีความสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:02:29 น.

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038017238 อีเมล์: watnongkhokmoo.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิชกานต์ เหมเวช โทรศัพท์: 0863839159 อีเมล์: ่jipchill@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]