โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

  2. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตร และค่านิยม  หลักของคนไทย 12 ประการ

  3. ส่งเสริมให้ระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-15 11:19:58 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวณัฏฐนันท์ ญาติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุพิชญา ทองดารา

 • นางสาววรรณา มนทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,054
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-025330 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พงษ์ศักดิ์ ประทุมสีลา โทรศัพท์: 089-5845683 อีเมล์: pratoomsila@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]