• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิ สั ย ทั ศ น์
   

  “ โรงเรียนวังจันทร์วิทยาสร้างสรรค์คนดีมีวินัย  ชุมชนร่วมใจ ก้าวไกลเทคโนโลยี เป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-10-26 14:46:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภิรมย์ ลี้กุล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ ร.ต.ประชา พรชัยกุล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสมัชญา ผุดผ่อง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเมวิการ์ เกตุนอก

 • นางสุวรรณา วงศ์นาคสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,003
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-666188 อีเมล์: wangchansch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นันทนา ดอกไม้ โทรศัพท์: 0866670939 อีเมล์: nonnynan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]