• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

                   โรงเรียนวัดจันทนารามฯ เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2479 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี มีเนื้อที่ดิน 3 ไร่ 3 งาน เนื้อที่ดินนี้เป็นของวัดจันทนาราม รับนักเรียนในเกณฑ์บังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา 2478 โดยใช้สถานที่โรงเรียนนักธรรมของวัดจันทนารามเป็นที่เล่าเรียน ตัวโรงเรียนเดิมเป็นเรือนไม้ ทรงปั้นหยา 2 ชั้น จุนักเรียนได้ 130 คน ขุนรัตนโนภาสศึกษากร มาเป็นประธานเปิดโรงเรียน ทางโรงเรียนได้อาศัยสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เล่าเรียน มาจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2497

                  ต่อมา พ.ศ. 2497 โรงเรียนได้รับเงิน กศส. และเงินบำรุงการศึกษา รวม 91,900 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.3ข ขนาด 8 × 24 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน โรงเรียนจึงย้ายสถานที่เรียน จากหลังเดิมมาเข้าเรียนในอาคารหลังนี้ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2497 อนึ่งอาคารแบบ ป.3ข หลังนี้ทางราชการได้อนุมัติให้รื้อถอน เนื่องจากน้ำท่วมทุกปี เพื่อถมดินให้สูงขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2535 และได้สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/2529 จำนวน 2 ชั้น 8 ห้องเรียนทดแทนแล้ว เมื่อปีงบประมาณ 2535

                  พ.ศ.2514  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 260,000 บาท และต่อมาในปี พ.ศ. 2518ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน พร้อมโต๊ะเก้าอี้นักเรียน 120 ชุด เป็นเงิน 180,000 บาท และในปี พ.ศ. 2535 อาคารหลังนี้ทางราชการได้อนุมัติให้รื้อถอน เนื่องจากน้ำท่วมทุกปี และได้ทำการถมดินให้สูงขึ้น และสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/2528 จำนวน 3 ชั้น 9 ห้องเรียนทดแทนแล้ว เมื่อปีงบประมาณ 2535

                  พ.ศ. 2517 ได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน 2 ห้อง เป็นเงิน 3,500 บาท และสร้างส้วมแบบ 401 จำนวน 4 ที่ และห้องน้ำ 1 ห้อง เป็นเงิน 1,200 บาท ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้รื้อถอนแล้ว เนื่องจากสร้างในลุ่มน้ำท่วมตลอดปี ใช้การไม่ได้

                  พ.ศ. 2523 ได้รับเงินงบประมาณ สร้างอาคารเอนกประสงค์ จากสปช. (แบบ สปช.312) เป็นเงิน 150,000 บาท

                  พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณจาก สปช. สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ก. จำนวน 5 ห้องเรียน เป็นเงิน 860,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2526 ไม่มีครุภัณฑ์ของนักเรียน มีกระดานดำติดฝาผนัง 5 แผ่น โต๊ะเก้าอี้ 5 ชุด

                  พ.ศ. 2526 ได้รับเงินงบประมาณจาก สปช.สร้างส้วมแบบ 401 เป็นเงิน 5,000 บาท

                  พ.ศ.2526 พระ ศรีวิสุทธินายก เจ้าอาวาสวัดจันทนารามได้ริเริ่มบริจาคทรัพย์สมทบทุนจัดตั้งกองทุนมูลนิธิ ไว้เป็นทุนสำหรับนักเรียนยากจน แก่นักเรียนโรงเรียนนี้ เป็นเงิน 8,200 บาท

                  พ.ศ.2528 ได้รับเงินงบประมาณ สปช. สร้างบ้านพักนักการภารโรงแบบ สปช. ขนาด 70 ม (6 × 6) เป็นเงิน 7,500 บาท

                  พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณจากจังหวัดจันทบุรี สร้างห้องเรียน 5 ห้องเรียน ห้องน้ำ 5 ห้อง (แบบ กฬช. กีฬาแห่งชาติ) เป็นเงิน 65,000 บาท โรงเรียนหาสมทบอีก 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 75,000 บาท

                  พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณจาก สปช. สร้างอาคารเรียน 2 หลัง เพื่อสร้างทดแทนอาคารเรียนแบบ ป 3 ข และอาคารเรียนแบบ 017 ที่ถูกน้ำท่วมตลอดฤดูฝน เพราะอยู่ในที่ลุ่ม และได้รับอนุญาต จากกรมธนารักษ์ให้รื้อถอนไปแล้ว เมื่อต้นปี พ.ศ.2535 สำหรับอาคารเรียน 2 หลังที่ได้รับงบประมาณ ให้สร้างใหม่ทดแทนดังนี้

                                  1. อาคารเรียนแบบ สปช 105/2529 จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ได้รับงบประมาณ ปีงบประมาณ 2535 จำนวน 1,936,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536

                                  2. อาคารเรียนแบบ สปช 2/2528 จำนวน 1 หลัง 3 ชั้น 9 ห้องเรียน ได้รับงบประมาณ ปีงบประมาณ 2535 จำนวน 3,100,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

                  พ.ศ. 2536 โรงเรียนสร้างเสาธงมาตรฐาน หน้าอาคารหลังที่ 1 แบบ 017 ก โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ด.ต.เกษม ศิลาพลอย สร้างอุทิศส่วนกุศลให้ อ. สาลี่   ศิลาพลอย คิดเป็นเงิน 25,000 บาท

                  โรงเรียนวัดจันทนาราม เป็นโรงเรียนประชาบาล ครั้งแรกสังกัดกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการต่อมา พ.ศ.2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดกระทรวงมหาดไทย จนถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2533 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:28:40 น.

โรงเรียนวัดจันทนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 039321662 อีเมล์: chantanaram@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสันทิศ ฟูสกุล โทรศัพท์: 0892525502 อีเมล์: suntis2507@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]