• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. พระธรรมเมธี                                    ประธานกรรมการ
  2. นางวรรณา  วรรณวิจิตร                   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  3. นางประภัศศรี  บุญประเสริฐ            กรรมการผู้แทนครู
  4. นายวิชัย  สุวรรณธนชัย                   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  5. นายสุกิจ  สฤษดิชัยนันทา               กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. นางสาววันเพ็ญ  วิโยค                    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  7. พระครูอุดมธรรมคุณ                         กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  8. พระอาจารย์ธีรวัฒน์  อภิว.ฑฒโน     กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  9. นายสามารถ  วินิจตานนท์               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  10. นายสมัคร  เฟื่องสวัสดิ์                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  11. นายประวิทย์  ศรีสุขวรกุล                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  12. นางอังสนา  รักความสุข                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  13. นายวินัย  ประจำเรือ                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  14. นายฉัตรพัฒน์  ธนูทอง                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  15. นายประวิทย์  บูรณโกศล                กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:28:40 น.

โรงเรียนวัดจันทนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 039321662 อีเมล์: chantanaram@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสันทิศ ฟูสกุล โทรศัพท์: 0892525502 อีเมล์: suntis2507@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]