• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  " โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่ขนานการศึกษาพิเศษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เชิดชูความเป็นไทย ใฝ่ใจคุณธรรม สัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน "

   

  ปรัชญา

  " ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) "

   

  เอกลักษณ์

  " การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม "
   

  อัตลักษณ์

  " คุณธรรมนำชีวีให้มีสุข "

   

  คำขวัญ

  " รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์ "

   

  สีประจำโรงเรียน

              "เหลือง – เขียว "

   

  อักษรย่อโรงเรียน

              " จ.ร. "

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:28:40 น.

โรงเรียนวัดจันทนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 039321662 อีเมล์: chantanaram@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสันทิศ ฟูสกุล โทรศัพท์: 0892525502 อีเมล์: suntis2507@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]