โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ฯ  ประกอบด้วย

  ๑.  นายประวิทย์  ชาญกิจ                                 ประธานกรรมการ

  ๒.  นางพรพิพัฒน์   พิศสุวรรณ์                         กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง           

  ๓.  นางพิมล     สุขมูล                                      กรรมการผู้แทนครู                  

  ๔.  นางปัทมา  แพทย์รังษี                                 กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน               

  ๕.  นายธีรภาพ  งามระเบียบ                              กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๖.  นายธีระศักดิ์  ทำเนียบ                                  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  ๗.  นายณัฐรัตน์  คณฑา                                    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ี

  ๘.  นายอมร  แพทย์รังษี                                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                

               ๙.  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม         กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-21 15:22:11 น.

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0 -394-94132 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กัญญา พฤกษ์เจริญ โทรศัพท์: 0629166620 อีเมล์: m_k_2626@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]