โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ (Vision)

    นักเรียนโรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามฯ เป็นคนดี มีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมจิตอาสา นำพาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

    ปรัชญาของโรงเรียน

    อตฺตนา โจทยตฺ ตาน  “ จงเตือนตนด้วยตนเอง ”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-21 15:22:11 น.

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0 -394-94132 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กัญญา พฤกษ์เจริญ โทรศัพท์: 0629166620 อีเมล์: m_k_2626@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]