โรงเรียนปากคลองบางขนาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

           

            1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            2.  ส่งเสริมพัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

            3.  ยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

            4. สถานศึกษามีการบริหารการจัดการโดยสถานศึกษาเป็นฐาน

   
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-16 14:05:12 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุวิทย์ วังราช
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพรธิดา วังราช

 • นางพัฒนาวรรณ จันทร์กระจ่างสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,025
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากคลองบางขนาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 0657461593 อีเมล์: school.pbk@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิรมล อินทศร โทรศัพท์: 0859222691 อีเมล์: nrm.rt.ni@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]