โรงเรียนวัดเกตุสโมสร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑. นายก่อเกียรติ มานะไชยรักษ์       ประธารกรรมการ

  ๒. นายชิตชัย อินทรประสิทธิ์            กรรมการ

  ๓. นางอุไรวรรณ เลิศอำนวยโชค      กรรมการ

  ๔. นางมยุเรศ  ปลอดเปลื้อง             กรรมการ

  ๕. นายสนอง  ปลอดเปลื้อง              กรรมการ

  ๖. นางประทีป  นิ่มอนงค์                   กรรมการ

  ๗. พระครูวิจิตรธรรมสโดธาน              กรรมการ

  ๘. พ.อ.อ.อนันต์ รัตนวิมล                   กรรมการ

  ๙. นายสง่า บุญดาว                          กรรมการ

  ๑๐. พระมหาสนั่น  โสภโณ                 กรรมการ

  ๑๑.นายวิเชียร  คุ้มอาตม์ดี                 กรรมการ

  ๑๒. นางสาวนุชจรี  ศรีสมัย                กรรมการ

  ๑๓. นายสัมพันธ์  งามศิริ                     กรรมการ

  ๑๔. นายบรรเทา  อู่เงิน                      กรรมการ

  ๑๕. นายสมคิด  มีทรัพย์ทอง              กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-15 09:11:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมคิด มีทรัพย์ทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปนัดดา บวรรัตน์วงศ์

 • นางสาวณัฐวรา จ้อยศิริสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,809
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเกตุสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 038-581-319 อีเมล์: saijai.au@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัชนีบูรณ์ ยืนยงค์ โทรศัพท์: 0890580750 อีเมล์: rat.add09@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]