โรงเรียนวัดเกตุสโมสร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ๑. ด.ช.วสุพล         ลอยรัตน์          ประธานนักเรียน

  ๒. ด.ช. ธนภัทร      ดิษฐาพร         รองประธานนักเรียน

  ๓. ด.ช.ภาคภูมิ       คงสิน              รองประธานนักเรียน

  ๔. ด.ญ.อภิญญา    รูปต่ำ              กรรมการและปฏิคม

  ๕. ด.ญ.จุฑาภรณ์  สุวรรณฉวี        กรรมการและเหรัญญิก

  ๖. ด.ญ.นิตยา        รัตนนท์            กรรมการและประชาสัมพันธ์

  ๗. ด.ญ.ฐิติพร        ชื่นอารมณ์       กรรมการ

  ๘. ด.ญ.วรรณษา   อยู่เย็นจิตต์      กรรมการ

  ๙. ด.ญ.จิณห์นิภา  ภู่พิพัฒน์           กรรมการ

  ๑๐. ด.ญ.อชิรญา   ใกล้ชิด            กรรมการ

  ๑๑. ด.ญ.อภิญญา นุ่มรอด             กรรมการ

  ๑๒. ด.ญ.ศรวณีย์   รุ่งสันเที๊ยะ       กรรมการ

  ๑๓. ด.ญ.วัชรี        ทองรัตน์          กรรมการ

  ๑๔. ด.ญ.สุพัตรา   มาระโภชน์       กรรมการ

  ๑๕. ด.ญ.จรรยารักษ์  ยอดบุตรดี   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-13 14:13:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมคิด มีทรัพย์ทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรัชนีบูรณ์ ยืนยงค์

 • นางภัคดีพรรณ พุยศิริสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,596
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเกตุสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 038-581-319 อีเมล์: saijai.au@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายใจ อู่เงิน โทรศัพท์: 089-214-4906 อีเมล์: saijai.au@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]