โรงเรียนวัดเกตุสโมสร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •                          วิสัยทัศน์

                           โรงเรียนวัดเกตุสโมสรเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ นักเรียนมี

  คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักเรียนและ

  ชุมชน พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถสู่ระดับสากล

                              ปรัชญา

                              ปัญญา นรานํ รตนํ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-13 14:13:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมคิด มีทรัพย์ทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวันทนีย์ สงวนบุญญพงษ์

 • นายนิพนธ์ ยวงไธสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,597
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเกตุสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 038-581-319 อีเมล์: saijai.au@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายใจ อู่เงิน โทรศัพท์: 089-214-4906 อีเมล์: saijai.au@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]