โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
 


 • test
 • wwwww

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. จัดการเรียนรู้ให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคน  อย่างทั่วถึง และ มีคุณภาพ

  2. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี   มีคุณธรรม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม ในแนวทางประชารัฐ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-30 21:18:05 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางชลันดา โอภาสตระกูล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุรางค์ พิบูลธนพัฒน์

 • นายพรชัย สุขผึ้งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,016
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 033590100 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุรางค์ พิบูลธนพัฒน์ โทรศัพท์: 0871470587 อีเมล์: surang2502@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]