• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

             โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมกาสถานศึกษาของโรงเรียน จำนวน 15 คน 

  ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ดังรายนามต่อไปนี้

   

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  1. นายกิตติพงศ์  สีเหลือง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  2. นายธนัท ลิ้มเจริญ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  3. นายกมล               ฉันทะจำรัสศิลป์

  ผู้แทนครู

  4. นางเรณู                ธรรมสถิตย์

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายวิชัย               ลีละกุลเกียรติชัย

  ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

  6. นายประกอบ         ตันติกุล

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  7. พระลำยอง            เปมสีโล

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8. นายจวน             แก้วพิทักษ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.  นายวิชัย  ยอดปัญญา

  ผู้บริหารสถานศึกษา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 15:21:26 น.

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 038-541138 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชค โทรศัพท์: 086-5475928 อีเมล์: w_siriaudomchok@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]