• ข้อมูลผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหาร

  1. นายประเวศ  บุญเจริญ      พ.ศ. 2524-2531

  2. นายนิยม  ตันติวัฒนทรัพย์ พ.ศ. 2531-2534

  3. นายสมดุลย์  ทำเนาว์       พ.ศ. 2534-2539

  4. นายวารินทร์  คัยนันทน์     พ.ศ. 2539-2547

  5. นายสมมาตร  ภักดีบำเพ็ญ พ.ศ. 2547-2551

  6. นายศักดิ์ชัย  ณรงค์หนู      พ.ศ. 2551-2560

   7. นายวิชัย  ยอดปัญญา       พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 15:21:26 น.

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 038-541138 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชค โทรศัพท์: 086-5475928 อีเมล์: w_siriaudomchok@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]