• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • 1. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
    2. พัฒนาระบบบริหารให้โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
    3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 15:21:26 น.

โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 038-541138 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชค โทรศัพท์: 086-5475928 อีเมล์: w_siriaudomchok@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]