• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
  2. พัฒนาระบบบริหารให้โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
  3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:02:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชัย ยอดปัญญา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกาญจนา สุตะโท

 • นางสาววลัยรัชช์ ตอรบรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,745
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 038-541138 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชค โทรศัพท์: 086-5475928 อีเมล์: w_siriaudomchok@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]