โรงเรียนผาณิตวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 


 • ประวัติโรงเรียน

 • โรงเรียนผาณิตวิทยา

  ตั้งขึ้นเมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๐๐

  เดิมชื่อ โรงเรียนบางกรูด เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนผาณิตวิทยา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗

  ตามที่ตั้งของโรงเรียน คือวัดผาณิตาราม

  ที่ตั้ง  เลขที่ ๕๕/๕ หมู่ ๑ หมู่บ้านอู่ตะเภา ตำบลบางกรูด  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

   

  อักษรย่อประจำโรงเรียน  ผ.ว.


  เครื่องหมายประจำโรงเรียน

  สัญลักษณ์  ผ.ว. และรูปผึ้งอยู่ในกรอบเสมา

  สีประจำโรงเรียน  ชมพู–ขาว

  สีชมพู  หมายถึง ความอ่อนหวาน

  สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์

   

  ดอกไม้ประจำโรงเรียน

  ดอกกัลปพฤกษ์

   

  คติพจน์

  สุปฎิ ปนฺโน ภวํ โหติ

  ผู้ประพฤติดี เป็นผู้เจริญ

   

  ปรัชญาโรงเรียน

  คุณธรรมอำไพ ใฝ่ใจศึกษา พัฒนาอาชีพ

   

  คำขวัญประจำโรงเรียน

  ประพฤติดี กีฬาเด่น กิจกรรมเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

  รักษาความสะอาด ฉลาดรอบรู้ สู้งาน

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน (Identity of the school)

  ประพฤติดี  มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น

   

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน (The identity of the school)

  สถานศึกษาแห่งความพอเพียง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:00:26 น.

โรงเรียนผาณิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 0-3813-1841 อีเมล์: Phanitwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งทิพย์ กลั่นเรืองแสง โทรศัพท์: 08-0067-6867 อีเมล์: rungthip.klan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]