โรงเรียนผาณิตวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนผาณิตวิทยา

  นายวิทยา  น้อยใจบุญ          ประธานกรรมการ

  กำนันสมภพ  วงศ์พยัคฆ์         รองประธานกรรมการ

  พระครูธรรมประยุต                 กรรมการ

  กำนันอัมรินทร์  สินธารา        กรรมการ

  นายยงยศ  วัฒนสินธุ์             กรรมการ

  นายธานินทร์  สุขภูตานันท์    กรรมการ

  นายชาลี  รัตนวงศ์                 กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:00:26 น.

โรงเรียนผาณิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 0-3813-1841 อีเมล์: Phanitwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งทิพย์ กลั่นเรืองแสง โทรศัพท์: 08-0067-6867 อีเมล์: rungthip.klan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]