โรงเรียนผาณิตวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียนผาณิตวิทยา

  นายอัญชนากรณ์  พระขรรค์แก้ว          ประธานนักเรียน

  นางสาวกัลยารัตน์  วัฒนสินธุ์              รองประธานนักเรียน

  นายปริญญา  ยิบหมาก                       กรรมการ

  นางสาวอิสรา  มลประเสริฐ                  กรรมการ

  เด็กชายบัณฑิต  เอี่ยมละออ                กรรมการ

  เด็กชายสุรธัช  เมฆโหรา                     กรรมการ

  เด็กหญิงวรรณ์วิสา  จันทโชติ              กรรมการ

  นางสาวนุชจรี  ไชยเพชร                     กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:00:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมานพ จินดาศักดิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกนกวรรณ ภู่อ่อน

 • นางกุหลาบ ม่วงคร้ามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,385
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผาณิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 0-3813-1841 อีเมล์: phanitwittaya@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งทิพย์ กลั่นเรืองแสง โทรศัพท์: 08-0067-6867 อีเมล์: rungthip.klan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]