โรงเรียนผาณิตวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

               โรงเรียนผาณิตวิทยามุ่งสร้างให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคมอย่างสมดุล  พร้อมกับการพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:00:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมานพ จินดาศักดิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวรวรรณ อรัญญกานนท์

 • นางรุ่งทิพย์ กลั่นเรืองแสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,385
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผาณิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 0-3813-1841 อีเมล์: phanitwittaya@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งทิพย์ กลั่นเรืองแสง โทรศัพท์: 08-0067-6867 อีเมล์: rungthip.klan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]