• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

  ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่24 มีนาคม พ.ศ. 2535

  โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนศรีมหาโพธิ ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2528

  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยอาศัยศาลาวัด โรงลิเก ฯลฯ ของ วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมเป็นสถานที่

  ทำการเรียนการสอนโดยมี นายเสรี วิเชียรศาสตร์ เป็นหัวหน้าสาขา และได้ขอบริจาคที่ดินตรงข้ามวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

  จาก นายจ้อย เหมือนส่อน จำนวน 5 ไร่65 ตารางวา สร้างเป็นโรงเรือนเล้าไก่มุงหญ้าแฝกสอนเรื่อยมา เมื่อปีการศึกษา 2534

  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้ นายประมัย ชวนอาษา อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนศรีมหาโพธิมารับหน้าที่หัวหน้าสาขาแทน เมื่อวันที่

  24 มีนาคม 2535 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม และได้แจ้งจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน

  แบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค พร้อมอาคารประกอบ ขณะนั้นที่ดินที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะทำการปลูกสร้างอาคารเรียนดังกล่าว จึงได้ขอบริจาคที่ดินจาก

  ผู้มีจิตศรัทธา คือ นางปลด โตแก่น และ นางล้วน ชุ่มชื่น ได้มอบที่ดินให้ 11 ไร่ 24 ตารางวา ห่างจากที่เดิมประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ และ

  ขอที่สาธารณะประโยชน์อีกจำนวน 13 ไร่ 22 ตารางวา จึงได้สร้างอาคารเรียน อาคารประกอบจนแล้วเสร็จต่อมาปี พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษา

  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายประมัย ชวนอาษา เป็นผู้บริหารคนแรก และได้ทำการเรียนการสอนเจริญก้าวหน้า มาตามลำดับ ในปีการศึกษา 2539

  ได้อนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:08:33 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายยุทธวีร์ มรกต

 • นางสาววิไลลักษณ์ แก้วพิลาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,253
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037452528 อีเมล์: ksb.kswschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรยุทธ ศรีโสภา โทรศัพท์: 037452527 อีเมล์: ksb_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]