• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล ให้มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

  ปรัชญาโรงเรียน

  “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:08:33 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวธัญญา แนวดง

 • นางสาววิไลลักษณ์ แก้วพิลาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,248
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037452528 อีเมล์: ksb.kswschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรยุทธ ศรีโสภา โทรศัพท์: 037452527 อีเมล์: ksb_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]