โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฏร์นาวีอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                            โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๔๗๘  โดยมีพระอธิการบุญยัง อดีตเจ้าอาวาสวัดพลอยกระจ่างศรีร่วมกับทหารเรือ และประชาชน ได้พร้อมกันจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลโดยมีความมุ่งหมายจะให้เด็กชายและเด็กหญิงชุมชนได้รับการศึกษาโดยทั่วหน้ากัน   ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปัจจุบันโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ เป็นโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามราชกุมารี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ และพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยม เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๐ 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:40:12 น.

โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฏร์นาวีอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-613052 อีเมล์: wat_ploy@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญจิตร เนียมพ่วง โทรศัพท์: 0904277244 อีเมล์: ืีัnuy_5855@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]