โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฏร์นาวีอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ลำดับ

  ชื่อ -สกุล

   

  ตำแหน่ง

  1

  น.ต.สำอางค์  แหยมเปรมปรี

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2

  นายเอี่ยม  เปรมปรีดา

  ผู้แทนผุ้ปกครอง

  กรรมการ

  3

  นายเกรียงศักดิ์  เอื้อใจ

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  4

  นายอาทิตย์  บุญท้วม

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  5

  นายประสพโชค  นิ่มเรือง

  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  6

  นายมิ่ง  มั่งมี

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  7

  พระครูโสภิตขันติคุณ

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  8

  นายบุญส่ง  นองเจริญ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  9

  นางสาวรักชนก  คำวัจนัง

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:40:12 น.

โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฏร์นาวีอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-613052 อีเมล์: wat_ploy@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญจิตร เนียมพ่วง โทรศัพท์: 0904277244 อีเมล์: ืีัnuy_5855@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]