• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปี 2556

   

                  1.นายสมพงษ์  ฮวดวิเศษ     ประธานกรรมการ                                        ผู้ทรงคุณวุฒิ

                  2.พ.ต.ท.สมพงษ์  พูนศิริ       กรรมการ                                                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

        3.นางทองสุข  เกตุพงษ์        กรรมการ                                                ผู้ทรงคุณวุฒิ

        4.นางอารดา  มงคล               กรรมการ                                                ผู้ทรงคุณวุฒิ

        5.นางเบญจวรรณ  เย็นสม     กรรมการ                                                ผู้ทรงคุณวุฒิ

                  6.นางรุณี  หอมประไพ          กรรมการ                                                ผู้ทรงคุณวุฒิ

                  7.นายกระแสร์  จันททร์แกม   กรรมการ                                                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

                  8.นางมุทิตา  สมพงษ์             กรรมการ                                                 ผู้แทนผู้ปกครอง

                  9.นายภานุพงษ์  ยอดเยี่ยม    กรรมการ                                                 ผู้แทนองค์กรชุมชน

                  10.นางพิมพ์ใจ  แสนสุขทวี    กรรมการ                                                 ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

                  11.นางสมยา  หนูพรม           กรรมการ                                                  ผู้แทนศิษย์เก่า

                  12.พระมหาเอกลักษณ์  ขันติธรรมโม    กรรมการ                                 ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

                  13.พระมหาชัย  ปุณญกาโม     กรรมการ                                             ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

                  14.คุณธนัชชา  ตาชูชาติ         กรรมการ                                                ผู้แทนครู

                  15.นายวุฒนะ  ฉิมมาลา           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา     กรรมการและเลขานุการ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:20:49 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวุฒนะ ฉิมมาลา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพรไพริททร์ นัยนานนท์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนวพร อนุฤทธิ์

 • นางสาวชนกพร บุญกิจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,749
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037269068 อีเมล์: Anb.tpy@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญฤทธิ์ อนุฤทธิ์ โทรศัพท์: 0912415900 อีเมล์: anb.tpy@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]