• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม

  ๒.จัดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นคุณค่าความเป็นไทย

  ๓.พัฒนาการเรียนการสอนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

  ๔.ส่งเสริมให้นักเรียนนิสัยรักการอ่าน รักความก้าวหน้าเห็นความสำคัญของการศึกษา

  ๕.ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน  กีฬา  ดนตรี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนทีกานต์ บุตรคง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางธนภรณ์ พรหมโสฬส

 • นางพรรณประภา ศรีสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,708
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongpai_sk2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุฑารัตน์ ผะกาแดง โทรศัพท์: 0621543673 อีเมล์: krukatai4242@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]