• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1.  นายถวิล  บุญครอง                                                         ประธานกรรมการ

  2.  นายบุญหงษ์  พันธ์ทอง                                                  กรรมการ

  3.  นายบุรี  สุดาจันทร์                                                          กรรมการ

  4.  นายเฮง  พุฒิเจริญศรี                                                      กรรมการ

  5.  นางสาวสรินทร์  น้อม                                                      กรรมการ

  6.  นางกมลเนตร  นิสังรัมย์                                                   กรรมการ

  7.  นายเดช  สายเจิญ                                                          กรรมการ

  8.  นายพุฒิพงษ์  พุฒิเจริญศรี                                               กรรมการ

  9.  นายป้วน  พวงแก้ว                                                          กรรมการ

  10.  นายเฮียง  เละ                                                              กรรมการ

  11.  นายเหลื่อม  ทุ่มทอง                                                    กรรมการ

  12.  นางแพรว  เจือจันทร์                                                    กรรมการ

  13.  นายเอก  เจริญสุข                                                        กรรมการ

  14.  นางรัชนีวรรณ  จรรยาดี                                                กรรมการ

  15.  ดร.สกลธ์  ขุนสนิท                                            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:41:27 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอิศวรา สุคนธมาน

 • นางโชติกา ชุมนุมชาติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,047
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037269809 อีเมล์: bannangarm131@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิษณุ สมานิตย์ โทรศัพท์: 0896280811 อีเมล์: wisanu.s@kkumail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]