• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •                ภายในปีพุทธศักราช 2557 มุ่งจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกลยุทธ์  และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นด้านคุณธรรม  จิตสำนึกในความเป็นไทยตามการปกครองของประเทศ มีทักษะ ความรู้  ความสามารถในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต และอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:41:27 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวชฎาพร สายจันทร์

  • นางสาวสุนิษา ทองเรืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,085
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037269809 อีเมล์: bannangarm131@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิษณุ สมานิตย์ โทรศัพท์: 0896280811 อีเมล์: wisanu.s@kkumail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]