• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านโคคลาน

  1. นายบุญเชื้อ  เย็นอุดม               ผู้ทรงคุณวุฒิ                 ประธานกรรมการ

  2. นายจำเนียร  พวงเเก้ว              ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ

  3. นายวันชัย  นพฤทธิ์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ

  4. นายเสริม  ชุ่มวิจารณ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ

  5. นายสมหวัง  วุฒิวงศ์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ

  6. นายบุญลิอ  คนสูงเนิน              ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ

  7. นางนกน้อย  ไรน์                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ

  8. นางนันท์นภัส  สนวนรัมย์          ผู้เเทนผู้ปกครอง             กรรมการ

  9. นางลลิดา  ดวงจันทร์                ผู้เเทนองค์กรชุมชน        กรรมการ

  10. นายสมพร  สียางนอก            ผู้เเทน อปท.                     กรรมการ

  11. พระครูอุดมธรรมวิภาต          ผู้เเทนองค์กรศาสนา        กรรมการ

  12. นายดำรง  ชัยสวัสดิ์              ผู้เเทนองค์กรศาสนา         กรรมการ

  13.นายบุญลับ  คำเเหล่               ผู้เเทนศิษย์เก่า                   กรรมการ

  14. นางมัลลิกา  คำโสภา             ผู้เเทนครู                           กรรมการ

  15. นายเอนก  ผ่องเเผ้ว                                            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:24:02 น.

โรงเรียนบ้านโคคลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037269932 อีเมล์: bankoklan2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศราวุฒิ ศรีนนท์ โทรศัพท์: 0983977679 อีเมล์: srenonsarawut@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]