• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  ลำดับที่

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  นายชิต  ใหญ่เกตุ

  ประธานกรรมการ

  2

  นายเสก  ศิลาพงษ์

  กรรมการ

  3

  นายเดชา  ยอดพะเนา

  กรรมการ

  4

  นายวิเชียร  ยอดพะเนา

  กรรมการ

  5

  นายอภัย  กันวิเชิญ

  กรรมการ

  6

  นางกัลยา  เจ้นภูเขียว

  กรรมการ

  7

  พระอาจารย์สมศักดิ์  สัญญฺโต

  กรรมการ

  8

  นางจรรยา  ชฎาชัย

  กรรมการ

  9

  นายสมศักดิ์    ทรงสุข

  กรรมการ / เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:29:27 น.

โรงเรียนบ้านทัพเซียม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247550 อีเมล์: bantubsiam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นภาวรดี เรืองเดช โทรศัพท์: 037247550 อีเมล์: napaworadee.r@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]