• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปี ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านทัพเซียม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐาน อ่านออก เขียนได้ มีจิตใจใฝ่เรียนรู้ เน้นครูพัฒนานักเรียนเรียนรวม  บริหารร่วมมือกับชุมชน บรรลุผลตามหลักคุณธรรมเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:29:27 น.

โรงเรียนบ้านทัพเซียม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247550 อีเมล์: bantubsiam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นภาวรดี เรืองเดช โทรศัพท์: 037247550 อีเมล์: napaworadee.r@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]