โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •             โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ตั้งอยู่บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เปิดสอนครั้งแรก

  เมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านโคคลาน

             วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2534 ได้รับอนุมัติประกาศให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอตาพระยา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้วและได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างดังนี้

             วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2534 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 1 หลัง 4 ห้องเรียน ส้วมแบบ สปช.601/26 1 หลัง 4 ที่นั่ง

             วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2534 ได้รับบริจาคเงินจากสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 1 หลัง 3 ห้องเรียน บ้านพักครู แบบ สปช.301/26  1 หลัง  เสาธง 1 ฐาน

             วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2543 ได้รับมอบอาคารเรียน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร 1 หลัง 1 ห้องเรียน จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

             วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ได้รับมอบอาคารห้องสมุด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร 1 หลัง และเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง จากคุณสังคม  ปราชญานุสร

                  วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ได้รับมอบอาคารเรียนอเนกประสงค์ งบประมาณ 330,000 บาท จาก มูลนิธิพูนพลัง 300,000 บาท บริษัทเจพีแก๊ส จำกัด 15,000 บาท บริษัทศรีสวัสดิ์จำกัด 15,000 บาท

                  วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2552 ได้รับมอบอาคารเรียนอนุบาล งบประมาณ 478,820 บาท ได้รับจากชุมชน (ผ้าป่าสามัคคี) 153,000 บาท สำนักงานโคเออร์ 175,820 บาท และคุณพรสันต์  หัตถีรัตน์ 150,000 บาท

                          ที่ดินของโรงเรียนมีทั้งหมด 24 ไร่ 3 งาน โดยได้รับบริจาคจากนายพูน  ชุ่มวิจารณ์

                          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-12 14:04:47 น.

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550021 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วัลย์นัส นู โทรศัพท์: 0925635569 อีเมล์: wannus2522@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]