โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายธานินท์  อินมะโน                   ประธานกรรมการ

  2. หลวงพ่อหุ่น  สุจิตโต                    กรรมการ

  3. นายนรินทร์  มูลประเสริฐ              กรรมการ

  4. นายสังเวียน  พรมจำปา                กรรมการ

  5. นายกม  ทับหัวหนอง                    กรรมการ

  6. นางกาญจนาภรณ์  หงษา            กรรมการ

  7. นางสาวอำภา  แสงโพธิ์ดา           กรรมการ

  8. นางจุฑามาศ  สีพิจิตร                  กรรมการ

  9. นางกรรณิการ์  นันทะเทศ           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-12 14:04:47 น.

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550021 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วัลย์นัส นู โทรศัพท์: 0925635569 อีเมล์: wannus2522@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]