โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายกิตติภูมิ  หงษา       ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงรัตนา  พูนหญ้าคา            รองประธาน

  3. เด็กชายพิชญุต  สุตนา           รองประธาน

  4. เด็กหญิงกาญจนา  พูนหญ้าคา      กรรมการ

  5. เด็กหญิงกนกรัตน์    เรืองรัตน์         กรรมการ

  6. เด็กชายธนากร  แสนทวีสุข                 กรรมการ

  7. เด็กหญิงกมลเนตร    คำกลอง         กรรมการ

  8. เด็กหญิงจันทร์จิราพร  ชาวด่าน                  กรรมการ

  9. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วกำกง           กรรมการ

  10.เด็กหญิงนัชชา  ฆารโสพล        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-12 14:04:47 น.

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550021 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วัลย์นัส นู โทรศัพท์: 0925635569 อีเมล์: wannus2522@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]