• คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กชายปฐพี  หอมเทียม                      ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดหนองติม

  เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ชาชุมวงศ์                     รองประธานนักเรียนโรงเรียนวัดหนองติม                              

  เด็กหญิงปรายฝน  สุขชู                         กรรมการ

  เด็กหญิงพัชรีพร  เพชรโกมล                  กรรมการ

  เด็กหญิงปภัสรา  วรรณกิจ                      กรรมการ

  เด็กชายวิธวุฒิ  จันทะมา                        กรรมการ

  เด็กหญิงแป้งศรีไพร  สอาดชอบ            กรรมการ

  เด็กชายวรวัช  สมสาบาล                      กรรมการ

  เด็กหญิงศศิชา  พึ่งประสพ                     กรรมการ

  เด็กหญิงปั้นฟ้าใส  สอาดชอบ               กรรมการ

  เด็กหญิงน้ำทิพย์  เกิดกำบท                กรรมการ

  เด็กชายณัชนนท์  สุริยบุตร                  กรรมการ           

  เด็กหญิงชนาภา  หอมละมุล                กรรมการ            

  เด็กหญิงคณิศร  วิเท่ห์                        กรรมการ

  เด็กหญิงธิดารัตน์  ยางงาม                กรรมการ

  เด็กหญิงอรอุมา  ทองพระภักดิ์           กรรมการ

  เด็กชายทิตติพงศ์  หอมหวาน             กรรมการ

  เด็กหญิงสุชาดา  จงกลกลาง             กรรมการ        

  เด็กหญิงวิชุดา  เรืองศรี                       กรรมการ

  เด็กหญิงปลื้มจิต  หอมหวาน             กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-16 15:23:30 น.

โรงเรียนวัดหนองติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243581 อีเมล์: wadnongtim@live.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุภาพร บุญเชื่อม โทรศัพท์: 0610549080 อีเมล์: poolin99@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]