• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเจริญสุข ประกอบด้วย 1. นายสำเพียง เย็นภู ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 2. นายบุญสอน  หอมเย็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 3. นายวันชัย ดีวงค์        ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 4. นางขวัญใจ  ทัศนะ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 5. นายอนามัย  เย็นจิต ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 6. นางสาวปียาวีร์  วิมารรัมย์  ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 7. พระพรเทพ รตนโชโต ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ 8. นางนิกข์นิภา เย็นจิต ผู้แทนครู กรรมการ 9. นายชาญณรงค์ โยธาพันธ์ุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริณสุข กรรมการ/เลขานุการ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-08 09:40:48 น.

โรงเรียนบ้านเจริญสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550022 อีเมล์: Bancharoensuk2562@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิกข์นิภา เย็นจิต โทรศัพท์: 084-3486896 อีเมล์: nignipa.2521@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]