• คณะกรรมการนักเรียน
  • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านเจริญสุข ประกอบด้วย 1. เด็กสหรัถ   เย็นสม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประธานนักเรียน 2. เด็กชายไกรวิชญ์  ตุมกา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รองประธาน 3. เด็กชายนิติธร  พรายเพริด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เหรัญิก 4. เด็กชายจันทร์จี  เนือม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปฏิคม 5. เด็กชายคฑาวุฒิ ห้าพุดซา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เลขานุการ 6. หัวหน้าห้องทุกห้อง ป.1,2,3,4,5,6 กรรมการ 7. ประธานสีทุกสี 5 สี สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีส้ม สีฟ้า กรรมการ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-08 09:40:48 น.

โรงเรียนบ้านเจริญสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550022 อีเมล์: Bancharoensuk2562@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิกข์นิภา เย็นจิต โทรศัพท์: 084-3486896 อีเมล์: nignipa.2521@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]