• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

            ภายในปี 2560  โรงเรียนบ้านเจริญสุข  มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์   สังคม และจิตใจ  มีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานภูมิปัญญา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   

  ปรัชญา

  เรียนดี  มีวินัย ใส่ใจเทคโนโลยี รักษาวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

   

  สีประจำโรงเรียน

  ส้ม - ชมพูุ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:42 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวดวงเดือน รุ่งธนศักดิ์

 • นางนิกข์นิภา เย็นจิตสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,479
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเจริญสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550022 อีเมล์: jss@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางนิกข์นิภา เย็นจิต โทรศัพท์: 084-3486896 อีเมล์: nignipa.2521@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]