• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

            ภายในปี 2560  โรงเรียนบ้านเจริญสุข  มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์   สังคม และจิตใจ  มีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานภูมิปัญญา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   

  ปรัชญา

  เรียนดี  มีวินัย ใส่ใจเทคโนโลยี รักษาวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

   

  สีประจำโรงเรียน

  ส้ม - ชมพูุ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-08 09:40:48 น.

โรงเรียนบ้านเจริญสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550022 อีเมล์: Bancharoensuk2562@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิกข์นิภา เย็นจิต โทรศัพท์: 084-3486896 อีเมล์: nignipa.2521@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]