• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเพร็กประจำปีการศึกษา 2556

   

  เด็กหญิงพรไพลิน  มูลพิมพ์
  ประธาน

   

  เด็กหญิงเนตรนภา  จ่าพันธ์
  รองประธาน

   

  เด็กชายจิตรทิวัตร  จันทร์คลาย
  รองประธาน

  เด็กหญิงกนิษฐา  สติภา
  กรรมการ

  เด็กหญิงปรารถนา อยู่ประพิส
  กรรมการ

  เด็กหญิงจันทร์ฉาย ก่อแก้ว
  กรรมการ

  เด็กหญิงธนัชพร  เพชรเพิ่มศรี
  กรรมการ

  เด็กหญิงจำเริญ  อยู่ประพิส
  กรรมการ

  เด็กหญิงวรรณิดา  เทียมสงวน
  กรรมการ

  เด็กหญิงกรรจณาพร สุวรรณสุขา
  กรรมการ

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-12-14 20:31:57 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสำเริง ขวดแก้ว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเนตรนภิส น้อยมี

 • นางรัชณี วังหนองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,593
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037510089 อีเมล์: khokphrek@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Amnart Darsri โทรศัพท์: 0895835984 อีเมล์: R-narng@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]