• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์


              โรงเรียนบ้านโคกเพร็กจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักการอ่าน การเขียน มีสุขภาพสมบูรณ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:06:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทวี เขตขัณฑ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปิยะนุช ผลภาคะ

 • นางเนตรนภิส น้อยมีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,966
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037510089 อีเมล์: khokphrek@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชญา แก้วบ้านเหล่า โทรศัพท์: 0831282342 อีเมล์: pratya40141@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]