โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 

  ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2517 มีนักเรียนชาย  45 คน   นักเรียนหญิง  41  คน  รวม  86  คน  โดยการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของตำรวจตระเวนชายแดน

  เขต  2  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่   1 - 2  โดยมี  ส.ต.ท.สมชัย  อิมะนันท์ ทำหน้าที่

  เป็นครูใหญ่   และได้อาศัยบ้านของนายจันทร์  สอนศรี ทำเป็นโรงเรียนชั่วคราวไม่มีฝา

  ต่อมาวันที่   10   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2519  ประชาชนและตำรวจตระเวนชายแดน  เขต  2

  ฐานบ้านหนองผักแว่น ได้ร่วมกันสร้างโรงเรียนหลังใหม่ขึ้นขนาด  2  ห้องเรียน  โดยไม่มีฝาพื้นห้องเรียนเป็นพื้นดินมุงสังกะสีสร้างเสร็จเมื่อ 13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2519  โดยตั้งชื่อว่า  “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองผักแว่น” และเปิดทำการเรียนการสอนโดยทางกองกำกับตชด.  เขต  2  ได้ส่ง  ตชด.  มาช่วยทำการสอน  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2519  จำนวน  3  นาย  คือ

  1.       จ.ส.ต.สมชัย  อิมะนันท์

  2.       ส.ต.ต.เชิญ  ศรีพระจันทร์

  3.       ส.ต.อ.บุญเลิศ  ยางศิลา

  ต่อมาเมื่อวันที่ 16  สิงหาคม พ.ศ.  2526 ทางกองกำกับตชด.  เขต  2  ได้มอบโอนโรงเรียนให้กับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  โดยมีสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอตาพระยา  เป็นผู้รับมอบแทน  และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียน  ตชด.  บ้านหนองผักแว่น  เป็นโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  ทาง  สปอ.ตาพระยา  ได้จัดครูมาช่วยราชการ  10  คน  ชาย  9  คน  หญิง  1  คน  และให้  นายจินดา ฉายาวาท  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6

  ต่อมาวันที่   27  ธันวาคม  พ.ศ. 2527  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  ได้แต่งตั้งให้นายสุเนตร เปรมปรี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และนายสุเนตร ปรมปรี  ได้รับคำสั่งจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ให้ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านแหลมหิน สปอ. เมืองปราจีนบุรี 

  ตั้งแต่วันที่ 9  ตุลาคม  พ.ศ.  2529 และมอบหมายหน้าที่ราชการให้  นายไพโรจน์  สิทธิปัญญา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

  เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  พ.ศ.  2530   สปจ.  ปราจีนบุรี  ได้แต่งตั้งให้  นายสำเภา หาญบันจิตร

  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.  2533  ได้เลื่อน     เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  และเมื่อวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ.  2538  ได้ปรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นต่อมา

  เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ.  2549  นายสำเภา  หาญบันจิตร  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแซออร์

  เมื่อวันที่  27  ตุลาคม 2549  นายปฏิวัติ  บุนประสิตร์  ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2550  นายปฏิวัติ  บุนประสิตร์  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2550  นายแหลมไทย  พงษ์พรม  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2560  นายแหลมไทย  พงษ์พรม  ได้เกษียณอายุราชการ

  เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2561  นายเชิดชัย  แก้วกนก  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นจนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเชิดชัย แก้วกนก
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมใจ ยงปัญญา

 • นายสวาท เงางามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,194
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247427 อีเมล์: nongphakwan_sk2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งโรจน์ หอมจำปา โทรศัพท์: 0927874036 อีเมล์: Oakland.555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]