โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจของโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

        1.  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน 

  2.  จัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

  3.  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี

  4.  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิต

  5.  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีจิตอาสา 

  6.  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีพลานามัยสมบูรณ์

    7.  จัดการเรียนรู้เทิดทูนสถาบันยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  พร้อมก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเชิดชัย แก้วกนก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอัจฉรา สวามิชัย

 • นางสาวกานต์สินี ไกรวิชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,194
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247427 อีเมล์: nongphakwan_sk2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งโรจน์ หอมจำปา โทรศัพท์: 0927874036 อีเมล์: Oakland.555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]