โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •            คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                  1. นายวิชัย  อบอุ่น                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                             ประธานกรรมการ
                  2. นายอุทิศ  แสนโสม             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ
                  3. นางสาวสุภาพร  ผายพริ้ง    ผู้แทนผู้ปกครอง                                     กรรมการ
                  4. นางดวงตา  คำเกิ่ง             ผู้แทนองค์กรชุมชน                                กรรมการ
                  5. นายบรรยง  ฝ้งฝน              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          กรรมการ
                  6. นางมณีนุช  ภูนาผา            ผู้แทนศิษย์เก่า                                       กรรมการ
                  7. นายทวีชัย  คำเกิ่ง             ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                กรรมการ
                  8. นางผ่องศรี  พันธ์นาสี         ผู้แทนครู                                                กรรมการ
                  9. นายสมชาย  สุดเลิศ          ผู้อำนวยการโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:28:49 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมชาย สุดเลิศ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางผ่องศรี พันธ์นาสี

 • นางกาญจนา ชนะชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,811
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550109 อีเมล์: bantod17@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แทนไท เทียบฤทธิ์ โทรศัพท์: 0953097316 อีเมล์: tanthiabritz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]