โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •            คณะกรรมการสภานักเรียน
                       1. เด็กหญิงลดามาศ  คำเกิ่ง                               ประธานนักเรียน
                       2. เด็กชายสงกรานต์  วงกลม                        รองประธานนักเรียน
                       3. เด็กหญิงสุวนันท์  ท้าวบุตร                                        กรรมการ
                       4. เด็กชายมงคล  เสงี่ยมทรัพย์                                      กรรมการ
                       5. เด็กชายอัสนี  แสนโสม                                              กรรมการ
                       6. เด็กชายพรรษา  สุขเข็ม                                              กรรมการ
                       7. เด็กชายอธินันท์  มาระศรี                                           กรรมการ
                       8. เด็กชายปรมินทร์  ปราดกระโทก                               กรรมการ
                       9. เด็กหญิงจันทิมา  โพธิ์คำ                                           กรรมการ
                     10. เด็กหญิงกัญจณา  กองศักดิ์                                      กรรมการ
                     11. เด็กหญิงวลัยรัตน์  มหาราช                                       กรรมการ
                     12. เด็กหญิงทานตะวัน  วงศ์คำภา                                  กรรมการ
                     13. เด็กหญิงศศิธร  ไพรสิงห์                   กรรมการและเลขานุการ
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:28:49 น.

โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550109 อีเมล์: bantod17@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิจิตรา ตลับทอง โทรศัพท์: 0871326410 อีเมล์: teerapoo17@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]