โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

                  โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว มีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านแส์ง  หมู่ที่ 3 บ้านเจียงดำ  อยู่ห่างจากอำเภอตาพระยา  11 กิโลเมตร ราษฎรทั้งสองหมู่บ้านช่วยกันสละทรัพย์และแรงงานเพื่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 27  ตุลาคม  2479  มีนักเรียนชาย 27 คน หญิง 15 คน มีนายสุวรรณ  เจริญมาก เป็นครูใหญ่ การสอนครั้งแรกมีอุปสรรคมากเนื่องจากนักเรียนพูดภาษาไทยไม่ได้ พูดแต่ภาษาถิ่น (ภาษาเขมร)

                  ปัจจุบันนี้ นายประดิษฐ์  แดงหนองแปน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

  • ระยะทางจากโรงเรียนถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  7  กิโลเมตร
  • ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานอำเภอตาพระยา  11  กิโลเมตร
  • ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2       61 กิโลเมตร

  ที่ดินของโรงเรียน

  มีขนาดพื้นที่  37  ไร่  2 งาน  78  ตารางวา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลทัพเสด็จ  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

  การคมนาคม

                  มีการคมนาคมไม่สะดวกมีรถประจำทางวิ่งวันละ  2  เที่ยว

                  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำสวนมันสำปะหลัง

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:26:34 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประดิษฐ์ แดงหนองแปน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรวิตา อินทร์กลาง

 • นางปัจฉา หวลประไพสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,871
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550115 อีเมล์: bansan_sk@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจิราภรณ์ ดีจรัส โทรศัพท์: 0812937248 อีเมล์: jiraporn172529@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]