โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายแอว     โพธิ์แก้ว                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            ประธานคณะกรรมการฯ

  2.  นายหมอน   โพธิ์แก้ว                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ

  3.  นายพิมาย   เอี่ยมสะอาด               ผู้แทนผู้ปกครอง                                       กรรมการ

  4.  นางนภายุ   โสกงโสด                   ผู้แทนองค์กรชุมชน                                  กรรมการ

  5.  นายหาญ    เพ็ชรเท้า                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการ

  6.  นางจอม     อาชญาเมือง                ผู้แทนศิษย์เก่า                                          กรรมการ

  7.  พระครูธีระ  ธรรมมานุยุต                ผู้แทนองค์กรศาสนา                                  กรรมการ

  8.  นายปรีชา   มั่นจิตร                        ผู้แทนครู                                                   กรรมการ

  9.  นายเอนก    ชมภูวงศ์                     ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา     กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:10:59 น.

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243515 อีเมล์: petcharat.sk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัศวิน อินตา โทรศัพท์: 0992329941 อีเมล์: assawin2351@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]